---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------


ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปรับพื้นฐานและนันทนาการนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้มีการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกิจกรรมนันทนาการนำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้ว...

อ่านต่อ.. »

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ / ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีกำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในวันเดียวกันนั้นก็ได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง...

อ่านต่อ.. »

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ...

อ่านต่อ.. »

SCHOOL HIGHTLIGHTS

___________________________________________

 


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม