---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------


ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ...

อ่านต่อ.. »

คณะผู้บริหาร ครูและบุคคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45
ร่วมเดินทางส่ง ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา  บัวศิริ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 1  ในวันที่ 8 มีนาคม 2562   ...

อ่านต่อ.. »

รวมภาพถ่ายจบการศึกษา
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีการถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสนักเรียนจบการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 และในวันที่ 14 มีนาคม  2562  มีพิธีปัจฉิมนิเทศในช...

อ่านต่อ.. »

SCHOOL HIGHTLIGHTS

___________________________________________

 


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม