---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------


กิจกรรมปรับพื้นฐานและนันทนาการนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ได้มีการจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานของนักเรียนใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และกิจกรรมนันทนาการนำโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ในรั้ว...

อ่านต่อ.. »


ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ / ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2562

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีกำหนดการรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ซึ่งในวันเดียวกันนั้นก็ได้มีการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง...

อ่านต่อ.. »


ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2561

ในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2561  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2561 ...

อ่านต่อ.. »


คณะผู้บริหาร ครูและบุคคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

ร่วมเดินทางส่ง ว่าที่ร้อยตรีฤทธิชา  บัวศิริ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่  สพป.กาญจนบุรี เขต 1  ในวันที่ 8 มีนาคม 2562   ...

อ่านต่อ.. »


รวมภาพถ่ายจบการศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีการถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสนักเรียนจบการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 และในวันที่ 14 มีนาคม  2562  มีพิธีปัจฉิมนิเทศในช...

อ่านต่อ.. »


ร่วมแสดงมุฑิตาจิตคุณครูฤทธิชา บัวศิริ

ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จัดกิจแสดงมุฑิตาจิต คุณครูฤทธิชา  บัวศิริ  ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่  ส...

อ่านต่อ.. »


Recreation Zone

ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

อ่านต่อ.. »


เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ณ ค่ายสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี-ผู้บำเพ็ญประโยชน์ ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2562  ณ ค่ายสิทธิศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี ...

อ่านต่อ.. »


เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวักาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ-ยุวกาชาด  ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2562 ...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันชักกะเย่อ : สนามที่ 1 จ.กาญจนบุรี

ดูคลิ๊บวีดีโอย้อนหลัง การแข่งขันชักกะเย่อ ณ สนาม จ.กาญจนบุรี  คลิ๊กที่นี้ http://program.thaipbs.or.th/TugofWar/episodes/53457 ...

อ่านต่อ.. »


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม