---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------


ลูกเสือ 2561

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือชั้นมัธยมศึกษา ณ ค่ายลูกเสือเจดีย์สามองค์ 7-9 ก.พ.61 ...

อ่านต่อ.. »


Open House 2018

ภาพกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ สืบสานศาสตร์พระราชา นำพาสู่ไทยแลนด์ 4.0 Open House 2018 ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2561  ...

อ่านต่อ.. »


ผลการแข่งขันกีฬา

ผลการแข่งขันกีฬา ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดการจนบุรี มีดังนี้  ตระกร้อนักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย 2561 ระดับภาค รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 -นายกฤษฎา ประชุมวงค์ - นาย โซ - - นายไปโว...

อ่านต่อ.. »


อบรม E-commerce

ภาพกิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการอบโรงโครงการ Girls in ICT Day 2017 Thailand ในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ...

อ่านต่อ.. »


ศึกษาดูงานโรงเรียนคุณธรรม

การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาโรงเรียนคุณธรรมและการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณโรงเรียนบางมุลนากภูมิภูมิวิทยา ซึ่งเป็นโมเดล บางมูลนากโมเดล  และการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ณ โรงเรียนพิษณุโลกปั...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมก้าวคนละก้าว

ลากองพิเศษ รปค.45 ร่วมกิจกรรมก้าวคนละก้าวของจังหวัดกาญจนบุรี สมทบทุนกับพี่ตูน 6 ธค.60 ...

อ่านต่อ.. »


กองลูกเสือพิเศษรวมใจ

ลูกเสือกองพิเศษ รร.ราชประชานุเคราะห์๔๕ ไปร่วมถวายงานวางดอกไม้จันทร์ ณ ซุ้มดอกไม้จันทร์หน้ากระทรวง พม.ติดกับมูลนิธิราชประชาฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ ถือพานดอกไม้จันทร์ แจก...

อ่านต่อ.. »


มอบคอมพิวเตอร์

ขอบคุณ​ ครอบครัวคุณรวิทน์พงศ์​ ปุณประเสริฐ​ และครอบครัวคุณสันติ​ คล้ายคลัง​ ที่ได้บริจาค​ NB จำนวน​ 5​ เครื่อง​ พร้อมเงินสนับสนุน​การศึกษา​อีก​ 500​ บ.​ ให้แก่โรงเรียน​ราชประชานุ​เคราะห์​ ​45​ ซึ่งจะไ...

อ่านต่อ.. »


พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ข้าราชการครู บุคลากร ลูกเสือราชประชา นักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 เข้าร่วมเป็นจิตอาสา และได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ส่วนต่างๆ ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพล...

อ่านต่อ.. »


วันปิยมหาราช 2560

วันปิยมหาราช 2560 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2560 ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี วันปิยมหาราช ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอ...

อ่านต่อ.. »


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม