---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------


อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครู

อบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาครู และบุคลากรโรงเรียนคุณธรรม วันที่ 20-21 ตุลาคม 2560 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ...

อ่านต่อ.. »


โครงการกีฬาเพื่อมวลชน (Sport For All 4.0 )

โครงการกีฬาเพื่อมวลชน (Sport For All 4.0 ) เด้นแอโรบิค จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2560 โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจัวหวัดกาญจนบุรี วันที่ 20 กันยายน 2560 ณ สนามกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญ...

อ่านต่อ.. »


เข้าสักการะพระบรมศพ

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้นำตัวแทนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 และได้ศึกษา...

อ่านต่อ.. »


งานประกัน

4 กันยายน 2560 คณะกรรมการนิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสำหรับผู้พิการและด้อยโอกาสโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี นำโดย ผอ.กัญยา เคหารมย์  ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษรา...

อ่านต่อ.. »


ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ

ยินดีต้อนรับคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาสำหรับคนพิการ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ...

อ่านต่อ.. »
กีฬากลุ่มสัมพันธ์ 2560

กีฬากลุ่มสัมพันธ์ 2560 สถานศึกษาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม 1เทพรัตน์เกมส์ โดยมีผลการแข่งขันดังนี้ กีฬากลุ่ม 1 สารสัมพันธ์ ณ รร โสตเทพรัตน์  เซปักตะกร้อชาย ที่ 1 วอลเลย์บอล หญิง ...

อ่านต่อ.. »


วันภาาษาไทย

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่ สู่วันภาษาไทยต้านภัยยาเสพติดชีวิตดีมีอาชีพ ทำให้นักเรียนทุกระดับชั้นได้ร่วมกิจกรรม เพลิดเพินความได้ควา...

อ่านต่อ.. »


ทัศนศึกษา

ทัศนศึกษา Dream world

อ่านต่อ.. »


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม