---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------


วันเข้าพรรษา

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมหล่อเทียนเข้าพรรษา ทางคณะผู้บริหารคณะครูและนักเรียนตระหนักถึงความสำคัญวันสำคัญทางศาสนา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอา...

อ่านต่อ.. »


กีฬาชาวหอ

เมื่อวันที่ 19 -24 มิถุนายน 2560 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมกีฬาชาวหอ ซึ่งมีนักเรียนแต่ละหอพักของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เข้าร่วมกิจกรรม หลายชนิดกีฬาอย่างสนุกสนาน และมีขนมเกียติบ...

อ่านต่อ.. »


พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน

พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน แด่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมูลนิธีราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปภัมภ์ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน 2560  ...

อ่านต่อ.. »


ไหว้ครู 2560

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ได้จัดกิจกรรม ไหว้ครู และไหว้ครูดนตรีไทย โดยมีคณะผู้บริหารครู และมีพฺิธีกรรมทางศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระคุณครู ...

อ่านต่อ.. »


ตรวจหาสารเสพติด

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2560 ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมภายในโรงเรียนและร่วมกับหน่วยงานราชการภายนอกนำโดยท่านนายอำเภอพนมทวนตรวจสารเสพติดในร่างกายของนักเรียนเพื่อป้องกั...

อ่านต่อ.. »


โครงการเชิงรุก และ เยี่ยมบ้านนักเรียน

โครงการเชิงรุก และ เยี่ยมบ้านนักเรียน

อ่านต่อ.. »


วันปัจฉิมนิเทศ 2559

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมงานปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีท...

อ่านต่อ.. »


ลูกเสือ 2560

โรงเรียนราชปรชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมขึ้นในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแบ่งเป็น 4 ค่ายตามระดับของกิจกรรม เพื่อการฝึกความอดทน มีระเบียบวินัย แสดงแนวคิดการทำงานเป็...

อ่านต่อ.. »


วันมาฆบูชา

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา วันมาฆบูชา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ส่งสเสริมให้นักเรียนได้รับการพัฒนาจิตใจรู้จ...

อ่านต่อ.. »


มอบสิ่่งของพระราชทาน

พิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียนเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีประธานมูลนิธีราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรี  นายศักดิ์ สมบุญโ...

อ่านต่อ.. »


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม