---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------


วันเด็ก ปี 2560

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติและนันทนาการ ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2560 ณ บริเวณสนามหน้าโรงเรียน และสวนวรรณคดี และหอประชุมของโรงเรียน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -22.00น. เพื่อให้เด็กและเยวชนได้ตระหนักถึงความสำ...

อ่านต่อ.. »


เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ

ด้วยสมเด็จพระเทพรัตนสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยม โรงเรยนตำรวจตะเวนชายแดนสหธนาคารกรุงเทพ หมู่ 5 ต.หนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โรงเรียนตำรวจระเวนชายแดบ้านต้นมะม่วง หมุู่ 7 ตำบลวังก...

อ่านต่อ.. »


แข่งขันทักษะระดับภาค

ประมวลภาพกิจกรรมของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นตัวแทนของจังหวัด ไปแข่งขันทักษะงานศิลปหัตกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดจันทบุรี วันที่ 16 - 18 ธันวาคม 2559 ท...

อ่านต่อ.. »


รวมพลังความภักดี

รวมพลังความภักดี

อ่านต่อ.. »


การแปลตัวอักษร

วันอังคารที่  1 พฤศจิกายน  2559  เวลา 09.00 น. โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรม ร้อยใจ เป็นหนึ่ง ก้อนดินเดียวกันเพื่อถวายความร...

อ่านต่อ.. »


พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2559 ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่สุดมิได้ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนได้จัดกิจกรรม น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม...

อ่านต่อ.. »


การแข่งขันกีฬาภายใน 2559

การแข่งขันกีฬาภายใน ตะแบกนาเกมส์ 2559 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 21-23 กันยายน 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬาและนันทนาการ และเพื่อสร้างเสริมความสามัคคีในหมุ่คณ...

อ่านต่อ.. »


จัดส่งมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน

ด้วยมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมป์ จัดส่งมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ประจำปีการศึกษา 2559 และในปีนี้ได้รับความร่วมมือผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นปร...

อ่านต่อ.. »


วันแม่ 2559

ภาพกิจกรรม วันแม่ 2559 ซึ่งทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ. กาญจนบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้นัก...

อ่านต่อ.. »


รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ภาพกิจกรรมของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญจนบุรี ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ทำการอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ...

อ่านต่อ.. »


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม