---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------


วันแม่ 2559

ภาพกิจกรรม วันแม่ 2559 ซึ่งทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ. กาญจนบุรี ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ซึ่งมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และตัวแทนผู้ปกครองของนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ทำให้นัก...

อ่านต่อ.. »


รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

ภาพกิจกรรมของนักเรียน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญจนบุรี ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ณ ที่ทำการอำเภอพนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมีผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่

กิจกรรมวันภาษาไทย และวันสุนทรภู่

อ่านต่อ.. »


วันไหว้ครู

ภาพกิจกรรมวันไหว้ครู และไหว้ครูดนตรีไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  ...

อ่านต่อ.. »


วันงดสูบบุหรี่โลก 2559 World No Tobacco Day 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก

ภาพกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. 2559 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญจนบุรี  ...

อ่านต่อ.. »


กิจกรรมฉลองครองราช 70 พระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวโรกาส ครองราชสมบัติครบ 70 พรรษา   ...

อ่านต่อ.. »


เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2558

ภาพกิจกรรม เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จ.กาญจนบุรี เมือ วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2558 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกกลุ่มสาระ โดยนำความรุ้ความความสามารถมานำเสนอ  ...

อ่านต่อ.. »


เลือกตั้งสภานักเรียน

ภาพกิจกรรมเลือกตั้งสภานักเรียน วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559

อ่านต่อ.. »


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม