---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุบริโภคจำนวน 7 หมวด

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ระหว่างเวลา 9.30 น. ถุง 16.30น.  ณ ห้องงบประมาณ  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี รายละเอียดเพิ่มเติม  >...

อ่านต่อ.. »ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลคัดเลือกนักเรียน 2562 ตรวจรายชื่อ >>คลิก<<

อ่านต่อ.. »


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม