สิ่งที่น่าสนใจ

 

 


          เอกสารดาวน์โหลด


RPK45 News 18-08-2563

18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563 ...

อ่านต่อ.. »


RPK45 News 12-08-2563 12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรีได้จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ

12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรีได้จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ  ...

อ่านต่อ.. »



จดหมายข่าวฉบับที่ 1/2562 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น ...

อ่านต่อ.. »


             ทำเนียบผู้บริหาร



    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


                  Facebook


ปฏิทินกิจกรรม