ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธBanner


ข้าราชการครู บุคลากร ลูกเสือราชประชา นักศึกษาวิชาทหารและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 เข้าร่วมเป็นจิตอาสา และได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ส่วนต่างๆ ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นครั้งสุดท้ายอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอพนมทวน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


_________________________