ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Banner


ขอบคุณ​ ครอบครัวคุณรวิทน์พงศ์​ ปุณประเสริฐ​ และครอบครัวคุณสันติ​ คล้ายคลัง​ ที่ได้บริจาค​ NB จำนวน​ 5​ เครื่อง​ พร้อมเงินสนับสนุน​การศึกษา​อีก​ 500​ บ.​ ให้แก่โรงเรียน​ราชประชานุ​เคราะห์​ ​45​ ซึ่งจะได้จัดให้แก่นักเรียนแต่ละหอพักได้ใช้ประโยชน์​ในการทำงานและค้นคว้า​หาความรู้​ตามวัตถุประสงค์​ของผู้บริจาคต่อไป


ผุ้อำนวยการโรงเรียน