ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Banner


ลูกเสือกองพิเศษ รร.ราชประชานุเคราะห์๔๕ ไปร่วมถวายงานวางดอกไม้จันทร์ ณ ซุ้มดอกไม้จันทร์หน้ากระทรวง พม.ติดกับมูลนิธิราชประชาฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ ถือพานดอกไม้จันทร์ แจกแผ่นพับพระราชประวัติฯ เข็ญวีลแชร์ และแจกอาหาร น้ำดื่ม และของที่ระลึกให้กับประชาชน


ผุ้อำนวยการโรงเรียน