ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธBanner


ลูกเสือกองพิเศษ รร.ราชประชานุเคราะห์๔๕ ไปร่วมถวายงานวางดอกไม้จันทร์ ณ ซุ้มดอกไม้จันทร์หน้ากระทรวง พม.ติดกับมูลนิธิราชประชาฯ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 โดยได้รับมอบหมายหน้าที่ ถือพานดอกไม้จันทร์ แจกแผ่นพับพระราชประวัติฯ เข็ญวีลแชร์ และแจกอาหาร น้ำดื่ม และของที่ระลึกให้กับประชาชน


ผู้อำนวยการโรงเรียน


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


_________________________