ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธBanner


ภาพกิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการอบโรงโครงการ Girls in ICT Day 2017 Thailand ในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี


ผู้อำนวยการโรงเรียน


งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


_________________________