---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------ภาพกิจกรรมนักเรียนเข้าร่วมการอบโรงโครงการ Girls in ICT Day 2017 Thailand ในระหว่างวันที่ 15-17 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม อาคาร 5 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม