---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------ผลการแข่งขันกีฬา ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดการจนบุรี มีดังนี้ 

ตระกร้อนักเรียน นักศึกษาแห่งประเทศไทย 2561 ระดับภาค รางวัลชนะเลิศอันดับ 1

-นายกฤษฎา ประชุมวงค์

- นาย โซ -

- นายไปโวโพ่ ทองผาภูมิตระกูล

- นายสาธิต ทองผาโกมล

- นายสมชัย สังขสุวรรณ

กรีฑาชนะเลิศจังหวัดกาญจนบุรี 2561 400 เมตร ชาย รุ่นอายุ 18 ปี เหรียญทองแดง 

- ธวัชชัย บ้านกลางกิตติ

4X400 เมตร ชาย รุ่น 13-15 ปี

- ราชภูมิ ไล้โจ้ /ปรีชา แซ่ลี / สมชาย - /สุพจน์

** เหรียญทอง ** รุ่น 16-18 ปี 

-โซไป๋ / โชคชัย ผึ่งผาย / เมธา ลำไยนิยม /ครรชิต ธาราสวัสดิ์ศิริ

กระโดดไกลชาย รุ่น 13-15 ปี

- สุพจน์ - ** เหรีญญทองแดง **

รุ่น 16-18 ปี 

- ประยุทย แผนสมบูรณ์ ** เหรียญทองแดง **

กีฬาตระกร้อชิงชนะเลิศจังหวัดกาญจนบุรี 2561 รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปีชาย เหรียญทองแดง ราชประชานุเคราะห์ A

- นายเจนณรงค์ ประเสริฐกุล

- นายโชคชัย สำไยรุ่่งเรือง

- นายครรชิต ธาราสวัสดิ์ศิริ

- นายเมธา ลำใยนิยม

- นายโสภณ -

เหรียญทอง ราชประชานุเคราะห์ B

- นายโซ -

- นายโปโวโพ่ ทองผาภูมิตระกูล

- นายสาธิต ทองผาโกมล

- นายกฤษฎา ชุมวงษ์

- นายสมชัย สังขสุวรรณ

- นายวิระศักดิ์ ธาดาวิริยะมงคล

 


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม