---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จัดกิจแสดงมุฑิตาจิต คุณครูฤทธิชา  บัวศิริ  ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 1


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม