---- ห้องเรียนเคมี กับ ครูวีรยุทธ -----


------------ เว็บที่น่าสนใจ -------------โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีการถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสนักเรียนจบการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2561 และในวันที่ 14 มีนาคม  2562  มีพิธีปัจฉิมนิเทศในช่วงบ่าย


---------- ทำเนียบผู้บริหาร --------------- งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ---

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


------------- Facebook ----------------


ปฏิทินกิจกรรม