สิ่งที่น่าสนใจ


          เอกสารดาวน์โหลด

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ขึ้น


             ทำเนียบผู้บริหาร


                  Facebook


ปฏิทินกิจกรรม