สิ่งที่น่าสนใจ


          เอกสารดาวน์โหลด

 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2563


             ทำเนียบผู้บริหาร


                  Facebook


ปฏิทินกิจกรรม