สิ่งที่น่าสนใจ


          เอกสารดาวน์โหลด

 12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรีได้จัดพิธีวันแม่แห่งชาติ 


             ทำเนียบผู้บริหาร


                  Facebook


ปฏิทินกิจกรรม