สิ่งที่น่าสนใจ


          เอกสารดาวน์โหลดร่วมแสดงความยินดี กับท่านผู้อำนวยการนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ เนื่องด้วยได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 อำนาจเจริญ
คุณครูทวีรัชต์ ปานน้อย คุณครูพิไลลักษณ์ ประทาพันธ์และคุณครูกฤษณะ เสาพรม ได้ย้ายเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ

             ทำเนียบผู้บริหาร


                  Facebook


ปฏิทินกิจกรรม