สิ่งที่น่าสนใจ

 

 


          เอกสารดาวน์โหลดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรีได้จัดกิจกรรมร้อยดวงใจ สายใยผูกพัน


             ทำเนียบผู้บริหาร


 


    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


                  Facebook


ปฏิทินกิจกรรม