สิ่งที่น่าสนใจ

 

 


          เอกสารดาวน์โหลดโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมปรเพณีลอยกระทง "ความสุขใต้แสงจันทร์ มหัศจรรย์แห่งลำน้ำทวน" 


             ทำเนียบผู้บริหาร


 


    งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

โปรแกรมสืบค้นทะเบียนพรรณไม้


                  Facebook


ปฏิทินกิจกรรม