สิ่งที่น่าสนใจ


          เอกสารดาวน์โหลด

 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 กาญจนบุรี ได้เข้าร่วมปรเพณีลอยกระทง "ความสุขใต้แสงจันทร์ มหัศจรรย์แห่งลำน้ำทวน" 


             ทำเนียบผู้บริหาร


                  Facebook


ปฏิทินกิจกรรม