Slider001
Slider002
Slider003
previous arrow
next arrow

ประกาศโรงเรียน

📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒ อัตรา บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ ...

📌ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ เกี่ยวกับการบริการอาหารให้แก่นักเรียนประจำ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ ในประเทศไทยที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบอยู่ประจำและจัดบริการอาหารแก่นักเรียนประจำ   

📌ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในโรงครัว ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ...

📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้ผ่านการสรรหามารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น.ณ ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันนี้ (13 มิ.ย. 64) กองพลทหารราบที่ 9 กองทัพทหารปืนใหญ่ที่ 109 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9...

อ่านเพิ่มเติม

วันนี้ (11 มิ.ย. 64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลพนมทวน ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)...

อ่านเพิ่มเติม

วันนี้ (14 มิ.ย.64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1) คณะครูรับรายงานตัวนักเรียนใหม่ ...

อ่านเพิ่มเติม
Facebook

ข้อมูลการเดินทาง