📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้ผ่านการสรรหามารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น.ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประซานุเคราะห์ 45

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *