📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง E-Classroom อาคาร 3
ลิ้งค์ประกาศ : https://drive.google.com/…/1Fl7aaMlZdrQo4i7PjNs…/view…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *