📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *