‼พรุ่งนี้แล้วนะ…(14มิ.ย.64)👈 เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1) สำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 นักเรียนใหม่ระหว่างชั้น ป.4 ป.5 ป.6 ม.2 ม.3 ม.4
#อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัด#กรุณาอ่านรายละเอียด

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *