วันนี้ (14 มิ.ย.64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1)

วันนี้ (14 มิ.ย.64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1) คณะครูรับรายงานตัวนักเรียนใหม่
          คณะผู้บริหาร นำโดยนายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ในการให้ความรู้ถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่ผู้ปกครองและนักเรียน
          โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามข้อกำหนดจาก ศบค. อย่างเคร่งครัด