📌โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค

🏆🥇เกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1🥇🏆
รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก
.
ประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ