พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 64

พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันนี้ (13 ต.ค. 64) เวลา 8.30 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นำโดยนายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายลักษณ์ จากนั้นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน …