📌ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวดประจำปีการศึกษา 2/2564

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค จำนวน ๙ หมวด ประจำปีการศึกษา 2/2564 โดยวิธีคัดเลือกนั้น การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค ประจำปีการศึกษา 2/2564 ผู้ได้รับการคัดเลือก ดังนี้