กำหนดการรับนักเรียนกลับภูมิลำเนาและปิดภาคเรียน

📢📌กำหนดการรับนักเรียนกลับภูมิลำเนาและปิดภาคเรียน
🗓️ในวันที่ 1 ตุลาคม 2565
⏲️เวลา 8.30-16.30 น.
✅ผู้ปกครองนำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการรับนักเรียน
🛡️ผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

Leave a Comment

Your email address will not be published.