ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรดูแลหอพัก)

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว(จ้างเหมาบริการ (ปฏิบัติหน้าที่บุคลากรดูแลหอพัก ให้ไปคัดเลือก โดยการสัมภาษณ์ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 ในเวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม อาคาร3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *