แสดงความยินดีกับ ดร.สุดา สุขอ่ำ

ในวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ นายประหยัดศักดิ์ บัวงาม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และ นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยคณะครู เดินทางร่วมแสดงความยินดีกับ ดร.สุดา สุขอ่ำ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองเลขาธิการคุรุสภา ณ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *