การต้อนรับสโมสรโรตารี นเรศวร-กาญจนบุรี

วันที่ 10 มกราคม 2566 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้การต้อนรับสโมสรโรตารี นเรศวร-กาญจนบุรี ซึ่งได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและสังคมในกิจกรรมโครงการแหล่งเรียนรู้ สืบสานศาสตร์พระราชาและพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "โคกหนองนาโมเดล"รักปฐพี คืนชีวี ที่หลากหลาย ให้แผ่นดิน และพิธีสถาปนาคณะกรรมการสโมสร interact โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *