ประกาศการหยุดเรียนกรณีพิเศษ

การหยุดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจาก ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ ได้เป็นสนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ บกพร่องทางร่างกายโดยให้ผู้ปกครองมารับและมาส่ง มารับในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 มาส่งในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ในเวลา 08.30 ถึง 16.30 น

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *