วันครู ๖๖ สานสัมพัธ์ น้อง-พี่ กาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ และคณะ เดินทางไปร่วมทำบุญตักบาต ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ในงาน "วันครู ๖๖ สานสัมพัธ์ น้อง-พี่ กาญจนบุรี" สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๑ และกล่าวรายงานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล "ครูผู้สอนดีเด่น" เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *