ไฟฟ้าเบื้องต้นและความปลอดภัย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นและความปลอดภัย แก่ลูกๆนักเรียนตัวเเทนเเต่ละหอพัก เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกภายในหอพัก ได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่าเเละปลอดภัย

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *