กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วยกิจกรรม การตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงตรุษจีนของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และยังได้มอบรางวัลให้คุณครูที่แต่งการดีเด่น สวยงาม ตามวัฒนธรรมจีน โดยมีนายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *