จำหน่ายและขายตัดต้นไม้ในพื้นที่ราชพัสดุ

ประกาศ เรื่อง จำหน่ายและขายตัดต้นไม้ในพื้นที่ราชพัสดุกำหนดการประมูล ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในเวลา 10.30 น.ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ⬇️⬇️⬇️

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *