นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เเก่ลูกๆนักเรียนที่มีความใฝ่รู้ ตั้งใจเล่าเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *