📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

         ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ 11-19 ตุลาคม 2564  และกำหนดภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564 ตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ลงวันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564 นั้น          บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จึงขอประกาศผลการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ดังประกาศ  …

📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ Read More »

พิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันนี้ (13 ต.ค. 64) เวลา 19.00 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นำโดยนายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ร่วมกันจัดพิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เป็นเวลา 89 วินาที เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ หอประชุมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ต.ค. 64

พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันนี้ (13 ต.ค. 64) เวลา 8.30 น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน นำโดยนายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ร่วมกันจัดพิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ร่วมถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายลักษณ์ จากนั้นร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียน …

📌ประชาสัมพันธ์ กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับนักเรียนอยู่ที่บ้าน

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับนักเรียนอยู่ที่บ้าน (ที่เขียนใบยินยอมการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนแล้ว) คำแนะนำเกี่ยว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer  : https://bit.ly/3mv4GhC รายชื่อนักเรียนรับวัคซีน 11 ต.ค. 2564 (นักเรียนจังหวัดกาญจนบุรี ) : https://bit.ly/3uOj3RW รายชื่อนักเรียนรับวัคซีน 12 ต.ค. 2564 (นักเรียนจังหวัดอื่น ๆ ) : https://bit.ly/3lhWDW4 #มาในวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น #ผู้ปกครองต้องเป็นผู้พานักเรียนมารับวัคซีนที่โรงพยาบาล

📌ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 5 อัตรา

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในโรงครัว  ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติทั่วไป  มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี  ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ  ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ดาวน์โหลดใบสมัคร   :  https://drive.google.com/…/1aUzHtYI899cI-dDTotd…/view..

📌โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค

เกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก.ประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ#ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๕

📌ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ ๒ – ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ และกำหนดวันสอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  บัดนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ นายภาสกร มากชุม นางสาวเพ็ชรัตน์ ทองเจริญ ทั้งนี้ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี จึงประกาศให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวเข้ารับการทำสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี **หลักฐานในการทำสัญญาจ้างในประกาศ

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา

 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ .  ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการมาคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ เพื่อประเมินคุณลักษณะของบุคคลและความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในวันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชาสัมพันธ์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

📌ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1. ยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On – hand  ในระดับชั้น ป.1 – 6, ชั้น ม. 2 – 3 และชั้น ม.5-6    จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 2. ทางโรงเรียนยังไม่มีนโยบายรับนักเรียนเข้ามาเรียน ในขณะนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย 3. กรณี สถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลาย โรงเรียนจะจัดการเรียนการสอนให้ครบหลักสูตร

📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในโรงครัว ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ดาวน์โหลดใบสมัคร