กีฬา​แห่งชาติ​ ครั้ง​48​ “กาญจ​นบุรีเกมส์”

ขอเชิญชวนทุกท่านติดตามข้อมูลข่าวสารการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ปี 2566 ผ่านช่องทาง http://kanchanaburigames.com/intro/ กีฬาแห่งชาติ ครั้ง48 “กาญจนบุรีเกมส์” วันที่ 14 – 29 สิงหาคม 2566 กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้ง38 “กาญจนิกาเกมส์” วันที่ 8 – 12 กันยายน 2566 “ก้าวไปด้วยกัน ไมตรี กีฬา มิตรภาพ ยั่งยืน” มาร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีกัน

เมืองสมเด็จพระสังฆราชา ถิ่นวีรชนคนกล้ากาญจนบุรี

วันที่ 30 มกราคม 2566 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมขับเคลื่อนการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ชาติไทย “เมืองสมเด็จพระสังฆราชา ถิ่นวีรชนคนกล้ากาญจนบุรี” ณ โรงเรียนวิสุทธรังษี และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรีได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยการจัดนิทรรศการและการแสดงลิลิตตะเลงพ่ายของนักเรียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี (การศึกษาพิเศษ)

วันที่ 26 มกราคม 2565 ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดราชบุรี (การศึกษาพิเศษ) ระหว่างวันที่ 25 -27 มกราคม 2566 ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยนางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ผอ.สศศ.) ร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีนายพิรัช ราชสุภา นายอำเภอพนมทวน กล่าวต้อนรับ รูปภาพเพิ่มเติม(คลิก)

จำหน่ายและขายตัดต้นไม้ในพื้นที่ราชพัสดุ

ประกาศ เรื่อง จำหน่ายและขายตัดต้นไม้ในพื้นที่ราชพัสดุกำหนดการประมูล ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ในเวลา 10.30 น.ผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ

การดูแลสุขภาพช่องปาก

วันที่ 20 มกราคมพ.ศ 2566 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพช่องปาก เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพช่องปากที่ดี เพราะช่องปากเป็นประตูด่านแรกที่เชื้อโรคต่างๆเข้าสู่ร่างกาย โรคฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ เป็นปัญหาสำคัญของทันตะสุขภาพที่พบมากในเด็กนักเรียนประถมศึกษาทำให้เกิดการสูญเสียทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้และแก้ไขไม่ให้ลุกลามได้ โดยการให้ความรู้สร้างทัศนคติที่ดี เพื่อให้นักเรียนปฏิบัติตนในการดูแลทันตสุขภาพของตนเองอย่างถูกวิธี และสามารถแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดการลุกลามของโรค งานอนามัยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดกิจกรรมอบรม เพื่อให้ความรู้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา

กิจกรรมวันตรุษจีน

วันที่ 20 มกราคม 2566 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมวันตรุษจีน เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม ประกอบไปด้วยกิจกรรม การตอบคำถามชิงรางวัล การแสดงตรุษจีนของนักเรียน การมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน และยังได้มอบรางวัลให้คุณครูที่แต่งการดีเด่น สวยงาม ตามวัฒนธรรมจีน โดยมีนายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี โดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยม

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้นักเรียนที่มีผลการเรียนยอดเยี่ยมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เเก่ลูกๆนักเรียนที่มีความใฝ่รู้ ตั้งใจเล่าเรียน

ไฟฟ้าเบื้องต้นและความปลอดภัย

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมให้ความรู้ เรื่องไฟฟ้าเบื้องต้นและความปลอดภัย แก่ลูกๆนักเรียนตัวเเทนเเต่ละหอพัก เพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกภายในหอพัก ได้นำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างคุ้มค่าเเละปลอดภัย

วันครู ๖๖ สานสัมพัธ์ น้อง-พี่ กาญจนบุรี

วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ และคณะ เดินทางไปร่วมทำบุญตักบาต ณ โรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต เนื่องในวันครูแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ ในงาน “วันครู ๖๖ สานสัมพัธ์ น้อง-พี่ กาญจนบุรี” สถานศึกษา สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ กลุ่ม ๑ และกล่าวรายงานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” เนื่องในวันครูประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

ประกาศการหยุดเรียนกรณีพิเศษ

การหยุดเรียนกรณีพิเศษ เนื่องจาก ทางโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ ได้เป็นสนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค ครั้งที่ 70 กลุ่มโรงเรียนเฉพาะความพิการ บกพร่องทางร่างกายโดยให้ผู้ปกครองมารับและมาส่ง มารับในวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2566 มาส่งในวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566 ในเวลา 08.30 ถึง 16.30 น