📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน ๒ อัตรา บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรีแล้ว  ปรากฎว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

📌ประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-๑๙ เกี่ยวกับการบริการอาหารให้แก่นักเรียนประจำ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – ๑๙ ในประเทศไทยที่ขยายวงกว้างและมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก โรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบอยู่ประจำและจัดบริการอาหารแก่นักเรียนประจำ   

📌ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 2 อัตรา

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในโรงครัว ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบดาวน์โหลดใบสมัคร   :  https://drive.google.com/…/1aUzHtYI899cI-dDTotd…/view..

POST3

วันนี้ (13 มิ.ย. 64) กองพลทหารราบที่ 9 กองทัพทหารปืนใหญ่ที่ 109 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ได้จัดกิจกรรมกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภายในอาคารเรียน ห้องเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา และหน้ากากอนามัย ให้กับนักเรียน

POST2

วันนี้ (11 มิ.ย. 64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลพนมทวน ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภายในอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน หอพักนักเรียน รวมไปถึงพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564

วันนี้ (14 มิ.ย.64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1)

วันนี้ (14 มิ.ย.64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1) คณะครูรับรายงานตัวนักเรียนใหม่          คณะผู้บริหาร นำโดยนายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ในการให้ความรู้ถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่ผู้ปกครองและนักเรียน          โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามข้อกำหนดจาก ศบค. อย่างเคร่งครัด

📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้ผ่านการสรรหามารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น.ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1)

พรุ่งนี้แล้วนะ…(14มิ.ย.64) เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1) สำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 นักเรียนใหม่ระหว่างชั้น ป.4 ป.5 ป.6 ม.2 ม.3 ม.4#อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัด#กรุณาอ่านรายละเอียด

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

📌ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนระยะที่ 2 และระยะที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดกาญจนบุรี มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ . โรงเรียนจึงขอประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนของนักเรียน ระยะที่ 2 (1 ก.ค. 2564) และนักเรียนระยะที่ 3 (16 ก.ค. 2564) ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โรงเรียนจะจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ON-SITE เรียนปกติ ชดเชยจนครบหลักสูตร . โรงเรียนได้ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ 👉ON-HAND👈 เรียนที่บ้าน (โรงเรียนจัดส่งใบความรู้ ใบงาน ฯลฯ ให้นักเรียนที่บ้าน) . หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป