แบบสำรวจไชต์เสื้อผ้าไทยของนักเรียน
ขอความร่วมมือผู้ปกครองและนักเรียนในการทำแบบสำรวจไชส์เสื้อเพื่อดำเนินการตัดเสื้อผ้าไทย(เสื้อวันศูกร์) ให้กับนักเรียนทุกคน