admin

วันนี้ (14 มิ.ย.64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1)

วันนี้ (14 มิ.ย.64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1) คณะครูรับรายงานตัวนักเรียนใหม่          คณะผู้บริหาร นำโดยนายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ในการให้ความรู้ถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่ผู้ปกครองและนักเรียน          โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามข้อกำหนดจาก ศบค. อย่างเคร่งครัด

📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้ผ่านการสรรหามารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันอังคาร ที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 8.30 น.ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1)

พรุ่งนี้แล้วนะ…(14มิ.ย.64) เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1) สำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 นักเรียนใหม่ระหว่างชั้น ป.4 ป.5 ป.6 ม.2 ม.3 ม.4#อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัด#กรุณาอ่านรายละเอียด

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคาร 3 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี

📌ประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนระยะที่ 2 และระยะที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในจังหวัดกาญจนบุรี มีความรุนแรงในหลายพื้นที่ . โรงเรียนจึงขอประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียนของนักเรียน ระยะที่ 2 (1 ก.ค. 2564) และนักเรียนระยะที่ 3 (16 ก.ค. 2564) ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โรงเรียนจะจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบ ON-SITE เรียนปกติ ชดเชยจนครบหลักสูตร . โรงเรียนได้ปรับแนวทางการจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ 👉ON-HAND👈 เรียนที่บ้าน (โรงเรียนจัดส่งใบความรู้ ใบงาน ฯลฯ ให้นักเรียนที่บ้าน) . หากมีการเปลี่ยนแปลงทางโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบต่อไป

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบปฏิบัติ ในวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง E-Classroom อาคาร 3ลิ้งค์ประกาศ : https://drive.google.com/…/1Fl7aaMlZdrQo4i7PjNs…/view…

📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ให้ผู้ผ่านการสรรหามารายงานตัวพร้อมทำสัญญาจ้างและปฏิบัติงาน ในวันอังคาร ที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 9.00 น.ณ ห้องบริหารงานบุคคล โรงเรียนราชประซานุเคราะห์ 45