ข่าวประชาสัมพันธ์

📌โรงเรียนได้รับเกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1 รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค

เกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก.ประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ#ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๕

POST3

วันนี้ (13 มิ.ย. 64) กองพลทหารราบที่ 9 กองทัพทหารปืนใหญ่ที่ 109 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9 ได้จัดกิจกรรมกองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งได้ทำความสะอาดและฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภายในอาคารเรียน ห้องเรียน และมอบอุปกรณ์การเรียน กีฬา และหน้ากากอนามัย ให้กับนักเรียน

POST2

วันนี้ (11 มิ.ย. 64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลพนมทวน ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ภายในอาคารเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องเรียน หอพักนักเรียน รวมไปถึงพื้นที่ต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 14 มิ.ย. 2564

วันนี้ (14 มิ.ย.64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1)

วันนี้ (14 มิ.ย.64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1) คณะครูรับรายงานตัวนักเรียนใหม่          คณะผู้บริหาร นำโดยนายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่และประชุมผู้ปกครอง และได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลเจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ในการให้ความรู้ถึงแนวทางปฏิบัติเพื่อการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) แก่ผู้ปกครองและนักเรียน          โรงเรียนได้ดำเนินกิจกรรมโดยคำนึงถึงการรักษาระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา และปฏิบัติตามข้อกำหนดจาก ศบค. อย่างเคร่งครัด

เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1)

พรุ่งนี้แล้วนะ…(14มิ.ย.64) เปิดภาคเรียนที่ 1/2564 (ระยะที่1) สำหรับนักเรียนใหม่ชั้น ม.1 และ ม.4 นักเรียนใหม่ระหว่างชั้น ป.4 ป.5 ป.6 ม.2 ม.3 ม.4#อย่าลืมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด19อย่างเคร่งครัด#กรุณาอ่านรายละเอียด