Slider005
มูลนิธิราชประชา
Slider001
Slider002
Slider003
previous arrow
next arrow

ประกาศโรงเรียน

📌ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ ๒ ...

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา

 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ...

📌ประกาศ การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมจำกัดการแพร่ระบาดตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) และเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนจึงประกาศแนวทางการจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 1. ยังคงจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ ...

📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานในโรงครัว ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทย มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง และไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ดาวน์โหลดใบสมัคร

ข่าวประชาสัมพันธ์

เกียรติบัตรระดับทอง อันดับ 1รางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564 ระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก.ประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ#ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์๔๕

อ่านเพิ่มเติม

วันนี้ (13 มิ.ย. 64) กองพลทหารราบที่ 9 กองทัพทหารปืนใหญ่ที่ 109 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 9...

อ่านเพิ่มเติม

วันนี้ (11 มิ.ย. 64) โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลพนมทวน ในการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)...

อ่านเพิ่มเติม
รองรัตนา
รองกฤษณะ (1)
รองโย่ง (1)
รองกุ้ง (1)
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
Facebook

ข้อมูลการเดินทาง