Slider001
Slider002
Slider003
previous arrow
next arrow

ประกาศโรงเรียน

กำหนดการรับนักเรียนกลับภูมิลำเนาและปิดภาคเรียน

กำหนดการรับนักเรียนกลับภูมิลำเนาและปิดภาคเรียนในวันที่ 1 ตุลาคม 2565เวลา 8.30-16.30 น.ผู้ปกครองนำบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานในการรับนักเรียนผู้ปกครองต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

?ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครเพื่อสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็น ผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ ตำแหน่งพนักงานธุรการ ...

?ประกาศสมัครบุคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป วิชาเอกช่างทองหลวง 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานลูกเสือจังหวัดกาญจนบุรี กำหนดจัดงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2565 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทาน กำเนิดลูกเสือไทย ในวันศุกร์ที่ 25...

อ่านเพิ่มเติม

วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ โดยมี นายเกริกเกียรติ...

อ่านเพิ่มเติม

สถานีตำรวจภูธรอำเภอพนมทวนอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยจราจรและความปลอดภัยทางท้องถนนกับแกนนำนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรีในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565

อ่านเพิ่มเติม

นางนันธิญา ศรีจิตรพงศ์ หัวหน้าแผนกวิชาการในนามของโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาตรวจเยี่ยมนักเรียนทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ

อ่านเพิ่มเติม

ในวันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าการประเมินสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง...

อ่านเพิ่มเติม

วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีมอบป้ายและเกียรติบัตรศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาปีการศึกษา 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2565 ณโรงแรมปรินซ์พาเลซมหานาค กรุงเทพฯ โดยมี นายเกริกเกียรติ...

อ่านเพิ่มเติม
Facebook

ข้อมูลการเดินทาง
รองรัตนา
รองกฤษณะ (1)
รองโย่ง (1)
รองกุ้ง (1)
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร