Slider005
มูลนิธิราชประชา
Slider001
Slider002
Slider003
previous arrow
next arrow

ประกาศโรงเรียน

📌ประกาศผลการสรรหาบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

         ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ...

📌ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 5 อัตรา

ขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ  ปฏิบัติงานในโรงครัว  ปฏบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติทั่วไป  มีสัญชาติไทย  มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี ...

📌ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ ระหว่างวันที่ ๒ ...

📌ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา

 การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา บัดนี้ ได้ดำเนินการคัดเลือกตามเกณฑ์การตัดสินตามประกาศโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันนี้ (13 ต.ค. 64) เวลา 19.00...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันนี้ (13 ต.ค. 64) เวลา 8.30 น....

อ่านเพิ่มเติม

กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับนักเรียนอยู่ที่บ้าน (ที่เขียนใบยินยอมการฉีดวัคซีนที่โรงเรียนแล้ว) คำแนะนำเกี่ยว ก่อน-หลัง ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer  : https://bit.ly/3mv4GhC รายชื่อนักเรียนรับวัคซีน...

อ่านเพิ่มเติม
รองรัตนา
รองกฤษณะ (1)
รองโย่ง (1)
รองกุ้ง (1)
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
Facebook

ข้อมูลการเดินทาง