Slider005
มูลนิธิราชประชา
Slider001
Slider002
Slider003
previous arrow
next arrow

ประกาศโรงเรียน

📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 3 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานโรงครัว ...

📌ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค จำนวน 9 หมวดประจำปีการศึกษา 2/2564

ตามที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี  ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค จำนวน ๙ หมวด ประจำปีการศึกษา 2/2564 ...

📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยาม 1 อัตรา และพนักงานขับรถยนต์ 1 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ยาม จำนวน ...

📌ประกาศการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 4 อัตรา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ ปฏิบัติงานโรงครัว ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีจุดเทียนและยืนสงบนิ่งน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันนี้ (13 ต.ค. 64) เวลา 19.00...

อ่านเพิ่มเติม

พิธีถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันนี้ (13 ต.ค. 64) เวลา 8.30 น....

อ่านเพิ่มเติม
รองรัตนา
รองกฤษณะ (1)
รองโย่ง (1)
รองกุ้ง (1)
เกี่ยวกับโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์
บุคลากร
Facebook

ข้อมูลการเดินทาง